Keresés a Bibliában

17A tisztüket jól végző presbitereket kétszeres tiszteletre tartsák méltóknak, főképpen azokat, akik az igehirdetést és a tanítást végzik, 18mert azt mondja az Írás: »A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját«, és: »Méltó a munkás a maga bérére«. (MTörv 25,4;Mt 10,10) 19Presbiter ellen ne fogadj el vádat, csak két vagy három tanú vallomása alapján. (MTörv 19,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG