Keresés a Bibliában

2Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmatos; (Tit 1,5-6;Tit 1,7.8) 3Nem borozó, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, versengéstől ment, nem pénzsóvárgó; (Eféz 4,17.18; Tit 3,3; Róm 1,28.29) 4Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel; (4Móz 14,21-24) 5(Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?) (5Móz 29,18) 6Ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodván, az ördög kárhozatába essék. (1Tim 10,25; Júd 1,21-23) 7Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalóktól; hogy gyalázatba és az ördög tőribe ne essék. (1Pét 2,12) 8Hasonlóképpen a diakónusok tisztességesek legyenek, nem kétnyelvűek, nem sok borivásba merültek, nem rút nyereségre vágyók; (Csel 6,3) 9Kiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel. (4Móz 14,24.30) 10És ezek is először megpróbáltassanak, azután szolgáljanak, ha feddhetetlenek. (Eféz 1,9;Csel 9,6.15.20.24) 11Feleségeik hasonlóképen tisztességesek, nem patvarkodók, józanok, mindenben hívek legyenek. (4Móz 14,22) 12A diakónusok egy feleségű férfiak legyenek, a kik gyermekeiket és tulajdon házaikat jól igazgatják. (Ésa 48,10; Jak 1,2.3) 13Mert a kik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek magoknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben. (Mát 25,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG