Keresés a Bibliában

2A püspöknek ugyanis kifogástalannak, egyszer nősültnek, józannak, megfontoltnak, tisztességesnek, (szemérmesnek), vendégszeretőnek, tanításra termettnek kell lennie. 3Ne legyen iszákos vagy erőszakoskodó, hanem megértő, ne veszekedő, sem kapzsi. 4Saját házában legyen jó gazda, aki gyermekeit fegyelemre és teljes tisztességre fogja. 5Aki ugyanis tulajdon házában nem jó gazda, hogyan is tudná gondját viselni Isten egyházának? 6Újonnan megtért se legyen, hogy föl ne fuvalkodjék, s az ördög sorsára ne jusson. 7A kívülállók előtt is jó híre legyen, hogy meg ne szólják és az ördög csapdájába ne kerüljön.

A diakónusok.

8A diakónusok szintén tisztességesek legyenek, ne kétszínűek, sem borisszák vagy piszkos haszonra lesők. 9A hit titkát tiszta lelkiismerettel őrizzék. 10Ki kell előbb próbálni őket, és csak akkor szolgáljanak, ha kifogástalanok. 11Az asszonyok szintén legyenek tisztességesek, rágalmazást kerülők, mértéktartók és mindenben megbízhatók. 12A diakónus legyen egyszer nősült, gyermekeinek és otthonának jó elöljárója. 13Aki ugyanis jól végzi szolgálatát, nagy megbecsülésre és a Krisztus Jézusba vetett hitben való bizalomra tesz szert.

KNB SZIT STL BD RUF KG