Keresés a Bibliában

19Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, a mit szólott felőle. (1Móz,18 18. 1Móz 22,17.)

KNB SZIT STL BD RUF KG


12Jőjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére! 13Ki az az ember, a kinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson? 14Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől. 15Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt. (Zsolt 10,9;22,22) 16Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán; (Jób 24,18.19) 17Az Úr orczája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa, emlékezetöket a földről. (Zsolt 5,6.7; Jób 36,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG