Keresés a Bibliában

13 1Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom. (Gal 2,20; Gal 6,14) 2És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. (Mát 7,22;Mát 17,20) 3És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. (Mát 6,1; Ján 15,13; Róm 12,8.20.1Ján;3,17) 4A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. (Péld 10,12.1Pét;4,8) 5Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, (Fil 2,4.5.21) 6Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; 7Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. (1Kor 9,12; Péld 10,12; Róm 15,1.1Pét;4,8) 8A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik. (1Kor 12,21) 9Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás: (1Kor 9,12) 10De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. (Eféz 4,13.1Ján;3,2) 11Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. (2Móz 16,18) 12Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem. (2Kor 5,7.1Ján;3,2) 13Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet. (1Kor 16,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet