Keresés a Bibliában

12Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? avagy ti nem a belüllévők fölött tesztek-é ítéletet? (Márk 4,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG


16Életnek beszédét tartván elébök; hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába. (Fil 1,6; Eféz 5,8.1Thess;5,5; Luk 16,8.2Kor;4,4; Ján 1,4.9; Róm 2,19.2Kor;6,14; Kol 1,13.2Tim;1,10.1Kor;3,14;15,10; Gal 2,2; Csel 20,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG