Keresés a Bibliában

5 1Általában hallatszik köztetek paráznaság, még olyan paráznaság is, a milyen a pogányok között sem említtetik, hogy valaki atyjának feleségét elvegye. (3Móz 18,7.8) 2És ti fel vagytok fuvalkodva, és nem keseredtetek meg inkább, hogy kivettetnék közületek, a ki ezt a dolgot cselekedte. (Eféz 3,8;1Tim 1,13) 3Mert én távol lévén ugyan testben, de jelen lévén lélekben, már elvégeztem, mintha jelen volnék, hogy azt, a ki ekként ezt cselekedte, (2Kor 10,1; Kol 2,5) 4Ti és az én lelkem a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében egybegyűlvén, a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmával (Mát 16,19;18,18; Ján 20,23) 5Átadjuk az ilyent a Sátánnak a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak ama napján. (1Tim 1,20) 6Nem jó a ti dicsekedéstek. Avagy nem tudjátok-é, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja. (Mát 16,6; Gal 5,9) 7Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, a minthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk. (Ésa 53,7.1Pét;1,19; Ján 1,29) 8Azért ne régi kovászszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. (2Móz 12,3.15.19) 9Azt írtam néktek ama levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok. (Mát 18,17.2Thess;3,14) 10De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival; mert hiszen így ki kellene e világból mennetek. (1Kor 1,10.11.12;3,3) 11Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek. (Mát 18,17; Péld 1,10-15.2Thess;3,6; Tit 3,10.2Ján;1,10) 12Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? avagy ti nem a belüllévők fölött tesztek-é ítéletet? (Márk 4,11) 13A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül. (5 Móz. 13,5. 22,20-24. 1Kor,5 1.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet