Keresés a Bibliában

24Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; a mikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt. (Róm 3,24.25) 25Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti. (Mát 22,44; Zsolt 110,1) 26Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. (Jel 20,14) 27Mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, a ki neki mindent alávetett. (Zsolt 8,7; Mát 28,18; Zsid 2,18;Mát 11,27) 28Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik annak, a ki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben. (1Kor,15 27.)

KNB SZIT STL BD RUF KG


9De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. (1Kor 3,16) 15Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! (2Tim 1,7;Gal 4,5.6)

KNB SZIT STL BD RUF KG


26Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. (Ján 1,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG


23Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, a ki mindeneket betölt mindenekkel. (Eféz 3,17.1Kor;12,27; Kol 1,18.24;2,19; Róm 12,5;8,9.10; Ján 15,5; Kol 1,17) 22A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által. (2Kor 6,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG


11 1Mondom tehát: Avagy elvetette-é Isten az ő népét? Távol legyen; mert én is izráelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benjámin nemzetségéből való. (Fil 3,5) 36Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen. (Eféz 1,17.19.1Thess;1,5.2Kor;4,7) 6Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük; (1Kor 12,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG