Keresés a Bibliában

3És monda néki az Úr: Meghallgattam a te imádságodat és könyörgésedet, a melylyel könyörgöttél előttem: Megszenteltem e házat, a melyet építettél, abba helyheztetvén az én nevemet mindörökké, és ott lesznek az én szemeim, és az én szívem mindenkor. (5Móz 12,11;1Kir 8,29)

KNB SZIT STL BD RUF KG


4Pedig te szent vagy, a ki Izráel dícséretei között lakozol. (1Kir 9,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG