Keresés a Bibliában

12Mert ne sietséggel jertek ki, és ne futással menjetek; mert előttetek megy az Úr, és követni fog Izráel Istene! (5Móz 16,3.2Móz;12,39)

KNB SZIT STL BD RUF KG


6Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. (Ésa 58,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG


21Úgy bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve; és lészen, hogyha megéhezik, felgerjed és megátkozza királyát és Istenét, s néz fölfelé, 22És azután a földre tekint, és ímé mindenütt nyomor és sötétség, és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva! (Ján 12,35) 2A nép, a mely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; a kik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök! (Ésa 42,1-7;26,19;60,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG