Keresés a Bibliában

7Gyászol a must, elhervad a szőlő, és sóhajtnak minden vidám szívűek. (Jóel 1,10.12) 8Megszünt a dobok vidámsága, elcsöndesült az örvendők zajgása, a cziterának vídámsága megszünt. (Jóel 1,5; Ésa 5,12) 9Énekléssel nem isznak bort; keserű a részegítő ital az ívónak; (Ésa 40,26) 10Rommá lőn az álnokság városa, bezároltatott minden ház, senki be nem mehet! 11Az utczákon panaszkodás hallik a bor miatt; minden öröm alkonyra szállt, a föld vígassága elköltözött. (Ámós 8,10) 12A városban csak pusztaság maradt és rommá zúzatott a kapu. (Ésa 45,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG


10És megszüntetem minden örömét, ünnepét, újholdját, szombatját és minden ünnepe napját. (Siral 1,4) 11És elpusztítom szőlejét és fügefáját, a melyekről ezt mondta: Ez az én bérem, a mit az én szeretőim adtak nékem, és erdővé teszem azokat, és a mezei vad emészti meg őket. (Hós,2 4. Ésa. 5,5. 6.) 12És megbüntetem őt a Baálok napjaiért, a melyeken füstölve áldozott azoknak, és felrakta gyűrűjét és nyaklánczát, és elment szeretői után, rólam pedig elfeledkezett, ezt mondja az Úr. (Ezék 16,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG