Keresés a Bibliában

Jézus meggyógyít egy bénát.

9 1Erre ismét bárkába szállt, átkelt a tavon és lakóvárosába érkezett. 2Ott egy hordágyon fekvő bénát hoztak elébe. Hitük láttára Jézus ezekkel a szavakkal fordult a bénához: „Bízzál fiam! Bocsánatot nyertek bűneid.” 3Néhány írástudó erre azt gondolta magában: „Ez káromkodik.” 4Jézus gondolataikba látva így szólt: „Miért gondoltok rosszat magatokban? 5Mi könnyebb, ha azt mondom: bocsánatot nyernek bűneid? – vagy ha azt: kelj föl és járj? 6Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására.” Ezzel a bénához fordult: „Kelj föl, fogd az ágyadat és menj haza!” 7Az fölkelt és hazament. 8Ennek láttára félelem fogta el a népet és magasztalni kezdték Istent, hogy embernek ekkora hatalmat adott.

KNB SZIT STL BD RUF KG