Keresés a Bibliában

Jézus követésének föltételei.

18Jézus nagy sokaságot látott maga körül, meghagyta tehát, hogy keljenek át a túlsó partra. 19Akkor egy írástudó lépett hozzá és így szólt: „Mester, követlek téged, bárhová mégy.” Jézus figyelmeztette: 20„A rókának odúja van, az ég madarának fészke, de az Emberfiának nincs hová lehajtsa fejét.” 21Egy másik tanítványa kérte: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek s eltemessem atyámat.” 22Jézus azonban így felelt: „Kövess engem és hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat.”

KNB SZIT STL BD RUF KG