Keresés a Bibliában

18Mikor a galileai tenger mellett járt, látott két testvért, Simont, aki másik nevén Péter, és testvérét, Andrást. Halászok voltak és hálót vetettek a vízbe. 19Így szólt hozzájuk: „Jöjjetek utánam! Én emberhalászokká teszlek titeket.” 20Ők mindjárt otthagyták a hálót és csatlakoztak hozzá. 21Folytatva útját másik két testvért pillantott meg: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Atyjukkal, Zebedeussal éppen hálóikat foltozták a bárkában. Hívta őket is. 22Mindjárt otthagyták atyjukat a bárkával és nyomába szegődtek.

Jézus tanít és gyógyít.

23Jézus bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét és meggyógyított a nép között minden betegséget és minden bajt. 24Híre elterjedt egész Szíriában. Elvittek hozzá különböző fájdalmas betegségben és bajban szenvedő mindenféle beteget, még ördögtől megszállottat, holdkórost meg bénát is, és meggyógyította őket. 25Nagy népsereg követte Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.

KNB SZIT STL BD RUF KG