Keresés a Bibliában

2ezzel a megbízatással: „Menjetek a szemközti faluba. Találtok ott egy megkötött szamarat s vele csikaját. Oldjátok el s vezessétek ide. 3Ha valaki bármit is szólna, mondjátok, hogy az Úrnak szüksége van rá, erre mindjárt elengedi.” 4Így kellett
teljesülnie a próféta jövendölésének: 5„Mondjátok meg Sion leányának:
nézd, királyod vonul be hozzád,
szerényen, szamárháton,
teherhordó állat csikaján.” 6A tanítványok elmentek és úgy tettek, amint Jézus megparancsolta. 7Elhozták a szamarat és csikaját, rátették ruhájukat, ő pedig fölült.

KNB SZIT STL BD RUF KG