Keresés a Bibliában

2Azt mondta nekik: »Menjetek be az előttetek lévő faluba. Mindjárt találni fogtok egy szamarat megkötve, és vele egy csikót; oldjátok el, és vezessétek ide hozzám. 3Ha pedig valaki szólna valamit, mondjátok, hogy az Úrnak van rájuk szüksége, és azonnal el fogja engedni őket.« 4Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az ige, amit a próféta mondott:

5Mondjátok Sion leányának:
Íme, királyod jön hozzád;
szelíd ő, s szamárháton ül,
szamárcsikón, teherhordó állat fián
«.

(Iz 62,11; Zak 9,9) 6A tanítványok elmentek és megtették, amit Jézus parancsolt nekik. 7Odavezették a szamarat és a csikót, rájuk tették ruháikat, ő pedig felült rájuk.

KNB SZIT STL BD RUF KG