Keresés a Bibliában

14A templomban vakok és sánták mentek hozzá, s meggyógyította őket. 15Amikor a főpapok és az írástudók látták az ott művelt csodákat és a gyermekeket, akik így kiáltoztak a templomban: „Hozsanna Dávid fiának!” – méltatlankodtak és odaszóltak neki: 16Hallod, mit kiabálnak?” Jézus így válaszolt: „Hallom. Nem olvastátok sohasem: gyermekek és csecsemők szájával hirdetted dicséretedet?” 17Ezzel otthagyta őket, kiment a városból Betániába és ott töltötte az éjszakát.

KNB SZIT STL BD RUF KG