Keresés a Bibliában

14A templomban vakok és sánták jöttek hozzá, s ő meggyógyította őket. 15Amikor a főpapok és az írástudók látták a csodákat, amelyeket művelt, és a gyermekeket, akik így kiáltoztak a templomban: »Hozsanna Dávid Fiának!«, méltatlankodni kezdtek. 16Azt mondták neki: »Hallod, hogy mit beszélnek ezek?« Jézus azt felelte nekik: »Igen. De sohasem olvastátok: ‘Kisgyerekek és csecsemők ajkáról készítettél magadnak dicséretet?’« (Zsolt 8,3) 17Aztán otthagyta őket, kiment a városon kívülre Betániába, és ott maradt.

KNB SZIT STL BD RUF KG