Keresés a Bibliában

40Mint ahogy a konkolyt összeszedik és tűzben elégetik, úgy lesz a világ végén is. 41Az Emberfia elküldi angyalait. Azok összeszednek országában minden gonosztettet és gonosztevőt, 42és tüzes kemencébe vetik őket. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz. 43Akkor az igazak ragyognak majd, mint a nap, Atyjuk országában. Akinek füle van, hallja meg.

KNB SZIT STL BD RUF KG