Keresés a Bibliában

Jézus válaszol a farizeusok vádaskodására.

22Akkor egy ördögtől megszállt, vak és néma embert vittek hozzá, és meggyógyította úgy, hogy az beszélni és látni kezdett. 23Erre az egész nép elámulva mondta: „Csak nem ő a Dávid fia?” 24A farizeusok is meghallották ezt és megjegyezték: „Ő csak Belzebullal, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöt.”

Jónás jele.

38Erre néhány írástudó és farizeus így szólt hozzá: „Mester, jelet szeretnénk tőled látni.” 39Ő így felelt: „A gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás prófétáét. 40Amint ugyanis Jónás próféta három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a föld szívében három nap és három éjjel. 41A ninivei férfiak e nemzedékkel együtt jelennek meg majd az ítéleten és elítélik azt, mert ők megtértek Jónás prédikációjára. De Jónásnál nagyobb van itt. 42Dél királynője e nemzedékkel együtt jelenik meg az ítéleten és elítéli azt, mert a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa a bölcs Salamont. De Salamonnál nagyobb van itt!

Visszaesés a bűnbe.

43Mikor a tisztátalan lélek kiszáll az emberből, puszta helyen bolyong, nyugtot keres, de nem talál. 44Akkor azt mondja: visszatérek házamba, ahonnét kijöttem. Amikor odaér, üresen találja, sőt még kisöpörve és földíszítve is.

Szakítás a néppel és vezetőivel

45Erre elmegy, hoz magával hét másik lelket, magánál is gonoszabbakat. Bemennek és ott laknak. Annak az embernek a sorsa pedig rosszabbra fordul, mint előbb volt. Így jár ez a gonosz nemzedék is.”

Ki tartozik igazán Jézushoz?

46Miközben még a néphez szólt, anyja és testvérei megálltak kint és beszélni akartak vele. 47Valaki figyelmeztette: „Anyád és testvéreid kint állnak és beszélni akarnak veled.” 48De ő megkérdezte a hozzá szólót: „Ki az én anyám és kik az én testvéreim?” 49Aztán kitárta karját tanítványai felé és így szólt: „Ezek az én anyám és testvéreim! 50Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám.”

KNB SZIT STL BD RUF KG