Keresés a Bibliában

A kánaáni asszony.

24Onnan tovább indulva Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. Betért egy házba, de nem akarta, hogy felismerjék. Mégsem tudott rejtve maradni. 25Mihelyt hallott róla egy asszony, akinek leányát tisztátalan lélek szállta meg, odajött és a lábához borult. 26Az asszony szírföníciai származású pogány nő volt. Azt kérte tőle, hogy űzze ki leányából az ördögöt. 27De ő elutasította: „Hadd lakjanak jól előbb a gyermekek. Nem helyes, ha elveszik a gyermekek kenyerét és a kutyáknak dobják.” 28Az viszont csak erősítgette: „De bizony, Uram! Hiszen a kiskutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból.” 29Erre ő így szólt: „Mivel ezt mondtad, menj, az ördög elhagyta leányodat.” 30Haza is ment és a gyermeket az ágyon fekve találta. Már elhagyta az ördög.

KNB SZIT STL BD RUF KG