Keresés a Bibliában

22Az írástudók azonban, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták: „Belzebul szállta meg. Az ördögök fejedelmével űz ördögöt.” 23Ekkor összehívta őket és ezt a hasonlatot mondta nekik: „Hogyan űzheti ki sátán a sátánt? 24Ha egy ország meghasonlik, az az ország nem állhat fönn. 25Ha egy család meghasonlik, az a család sem maradhat meg. 26Ha tehát a sátán önmaga ellen támad és így meghasonlik, nem maradhat meg, hanem elpusztul. 27Senki sem törhet be az erős ember házába és nem rabolhatja el holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi őt. Csak azután foszthatja ki a házat. 28Bizony mondom nektek: minden bűn és káromlás, amit az emberek elkövetnek, bocsánatot nyer. 29De aki a Szentlelket káromolja, az sohasem nyer bocsánatot, hanem örök vétek terheli.” 30Ezt állították ugyanis róla: „Tisztátalan lélek szállta meg.”

KNB SZIT STL BD RUF KG