Keresés a Bibliában

Jézus föltámadása és mennybemenetele

Asszonyok a sírnál.

16 1Szombat elmúltával Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja és Szalómé illatszereket vásároltak és elmentek, hogy megkenjék (Jézust). 2Kora reggel értek a sírhoz, amikor a nap éppen fölkelt. A hét első napja volt. 3Így tanakodtak egymás közt: „Ki hengeríti el nekünk a követ a sír bejáratától?” 4De amikor odanéztek, látták, hogy a követ már elhengerítették, pedig igen nagy volt. 5Erre bementek a sírboltba és észrevették, hogy ott jobb felől egy fehér ruhába öltözött ifjú ül. Nagyon megijedtek. 6De az bátorította őket: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek? Föltámadt, nincs itt. Nézzétek, itt a hely, ahová temették. 7Most pedig siessetek, vigyétek hírül tanítványainak és Péternek: előttetek megy Galileába. Ott majd viszontlátjátok, amint megmondta nektek.” 8Azok kijöttek a sírból és futásnak eredtek, mert nagy ijedség és rémület fogta el őket. Félelmükben senkinek sem szóltak a dologról.

KNB SZIT STL BD RUF KG