Keresés a Bibliában

A húsvéti vacsora.

12Az első kovásztalan napon, amikor le szokták vágni a húsvéti bárányt, tanítványai megkérdezték: „Hová menjünk? Hol készítsük el számodra a húsvéti vacsorát?” 13Ő elküldte két tanítványát ezzel a megbízatással: „Menjetek a városba. Ott találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel. 14Menjetek utána és ahova bemegy, ott mondjátok a házigazdának: a Mester kérdezteti: hol az a terem, ahol tanítványaimmal elfogyaszthatom a húsvéti vacsorát? 15Ő mutatni fog nektek egy tágas, étkezésre berendezett termet. Ott készítsétek el.” 16A tanítványok elmentek és a városba érve mindent úgy találtak, ahogy mondta. El is készítették a húsvéti vacsorát. 17Amikor beesteledett, odajött a tizenkettővel. 18Asztalhoz ültek. Miközben ettek, Jézus így szólt: „Bizony mondom nektek, egy közületek, aki velem eszik, elárul engem.” 19Erre elszomorodtak és sorra kérdezték: „Csak nem én vagyok?” 20De ő így válaszolt: „Egy tizenkettőtök közül, aki velem a tálba nyúl. 21Az Emberfia elhagyja a világot, amint írva van róla, de jaj annak az embernek, aki elárulja az Emberfiát! Jobb lett volna neki, ha meg sem született volna.”

Az eukarisztia alapítása.

22Étkezés közben kenyeret vett a kezébe, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” 23Azután fogta a kelyhet, hálát adott és nekik adta. Mindnyájan ittak belőle. 24Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, az (új) szövetségé, amelyet sokakért kiontok. 25Bizony mondom nektek: nem iszom a szőlő terméséből addig a napig, amíg majd az újat nem iszom Isten országában.”

KNB SZIT STL BD RUF KG