Keresés a Bibliában

A szenvedés előtti napok

Jézus bevonul Jeruzsálembe.

11 1Amikor Jeruzsálemhez közeledtek, Betfagénál és Betániánál, az Olajfák hegyénél, elküldött két tanítványt 2ezzel a megbízatással: „Menjetek a szemközti faluba. Amint beértek, találtok egy megkötött szamarat, amelyen ember még nem ült. Oldjátok el és hozzátok ide. 3Ha valaki megkérdezi, mit csináltok, feleljétek, hogy az Úrnak szüksége van rá; erre mindjárt ide küldi.” 4Azok elmentek és ott találták a szamarat kinn az utcán egy ajtóhoz kötve. 5Mindjárt el is oldották. Néhány ott álló megkérdezte tőlük: „Miért oldjátok el ezt a szamarat?” 6Ők úgy válaszoltak, ahogy Jézus meghagyta. Erre elengedték őket. 7A szamarat Jézushoz vezették, rátették ruhájukat, s aztán ráültették Jézust. 8Sokan ruhájukat terítették az útra, mások meg a réten tört lombos ágakat. 9Az előtte járók és az utána jövők így kiáltoztak: 10„Hozsanna!
Áldott, ki az Úr nevében jön!
Áldott atyánknak, Dávidnak, elérkező országa! Hozsanna a magasságban!” 11Így vonult Jeruzsálembe, a templomba. Ott jól körülnézett, aztán a tizenkettővel kiment Betániába, mivel már esteledett.

KNB SZIT STL BD RUF KG