Keresés a Bibliában

Péter házában.

38Elhagyva a zsinagógát, Simon házába ment. Simon anyósa magas lázban feküdt. Szóltak neki érdekében. 39Ő föléje hajolt, parancsolt a láznak és az elhagyta. Mindjárt föl is kelt és szolgálni kezdett nekik. 40Napnyugta után odavitték hozzá különböző bajban szenvedő betegeiket. Mindegyikükre rátette kezét és meggyógyította őket. 41Sokból ördögök mentek ki hangos kiáltozással: „Te vagy az Isten Fia.” Rájuk parancsolt, hogy hallgassanak. Azok ugyanis tudták, hogy ő a Messiás.

Kafarnaum környékén.

42Mikor megvirradt, kiment egy puszta helyre. A nép addig kereste, míg meg nem találta. Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. 43De ő így felelt nekik: „A többi városban is hirdetnem kell Isten országának evangéliumát. Ez a küldetésem.” 44Aztán hirdette az igét Júdea zsinagógáiban.

KNB SZIT STL BD RUF KG