Keresés a Bibliában

Jézus és Barabás.

13Pilátus ismét összehívta a főtanács tagjait és a népet, 14és így szólt hozzájuk: „Elém vezettétek ezt az embert, mint a nép lázítóját. Jelenlétetekben kihallgattam őt, de az ellene fölhozott vádak közül egyben sem találtam vétkesnek. 15Heródes sem, mert visszaküldte őt hozzám. Láthatjátok tehát, hogy semmit sem tett, amiért halálbüntetést érdemelne. 16Megfenyítem tehát és szabadon bocsátom.” 17Az ünnep napján szabadon kellett bocsátania egy (foglyot). 18Akkor az egész tömeg kiáltozni kezdett: „Pusztuljon ez! Bocsásd szabadon Barabást.” 19Azt a városban történt fölkelés és gyilkosság miatt vetették börtönbe. 20Pilátus ismét hozzájuk fordult, mert szabadon akarta bocsátani Jézust. 21De azok egyre kiáltoztak: „Keresztre, keresztre vele!” 22Harmadszor is megkérdezte: „De hát mi rosszat
tett? Semmi vétket sem találok benne, amiért halálbüntetést érdemelne. Megfenyítem tehát és szabadon bocsátom.” 23De azok nem tágítottak és hangos kiáltozással követelték, hogy feszítse keresztre. Lármájuk egyre erősödött. 24Pilátus erre úgy döntött, hogy eleget tesz követelésüknek. 25Szabadon bocsátotta azt, aki lázadás, fölkelés és gyilkosság miatt volt börtönben, Jézust pedig kiszolgáltatta akaratuknak.

KNB SZIT STL BD RUF KG