Keresés a Bibliában

51„Hagyjátok abba” – szólt rájuk Jézus. Aztán megérintette a fülét és meggyógyította. 52Az ellene kivonuló főpapoknak, a templomőrség elöljáróinak és a véneknek pedig ezt mondta Jézus: „Mint valami rabló ellen, úgy vonultatok ki kardokkal és dorongokkal! 53Naphosszat együtt voltam veletek a templomban, mégsem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok: a sötétség hatalmáé.”

KNB SZIT STL BD RUF KG