Keresés a Bibliában

22Amikor elteltek a mózesi törvényben megszabott tisztulás napjai, Jeruzsálembe vitték, hogy bemutassák az Úrnak. 23Így parancsolja az Úr törvénye: „Minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak legyen szentelve.” Be akarták mutatni az Úr törvényében rendelt áldozatot is: 24„Egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.” 25Volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű, igaz és istenfélő ember. Várta Izrael vigaszát és a Szentlélek lakott benne. 26Kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét. 27A Lélek ösztönzésére a templomba ment. Mikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy a törvény rendelése szerint tegyenek vele, 28karjába vette és e szavakkal áldotta az Istent: 29„Bocsásd el most szolgádat, Uram,
szavaid szerint békességben, 30hiszen már látták szemeim az üdvösséget, 31amit minden nép számára rendeltél: 32világosságul a pogányok megvilágítására
és dicsőségére népednek, Izraelnek.” 33Atyja és anyja csodálkozva hallgatták, amit mondott. 34Simeon áldotta őket és így szólt anyjához, Máriához: „Sokak romlására és föltámadására lesz ő Izraelben: jel, amelynek ellenszegülnek – 35s a te lelkedet is tőr járja át – hogy így megnyilvánuljon sok szív érzése.”

KNB SZIT STL BD RUF KG