Keresés a Bibliában

Jaj neked, Jeruzsálem!

41Mikor közelebb érve megpillantotta a várost, sírva fakadt. 42Aztán így szólt: „Bárcsak fölismernéd te is legalább ezen a napon, ami békességedre szolgál! De sajnos, el van rejtve szemed elől! 43Jönnek majd napok, amikor sáncokkal vesz körül ellenséged, bekerít és mindenfelől ostromol. 44Elpusztítanak téged és gyermekeidet, akik falaid közt laknak. Nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted föl meglátogatásod idejét.”

KNB SZIT STL BD RUF KG