Keresés a Bibliában

A házasságtörő asszony.

8 1Jézus kiment az Olajfák hegyére. 2Kora reggel ismét megjelent a templomban. A nép mind köréje sereglett, ő pedig leült és tanította őket. 3Az írástudók és farizeusok akkor egy házasságtörésen ért asszonyt hoztak oda és elébe állították. 4„Mester, mondták, ezt az asszonyt éppen most érték házasságtörésen. 5Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyent meg kell kövezni. Te mit mondasz?” 6Ezzel próbára akarták tenni, hogy aztán vádolhassák. Jézus lehajolt és ujjával írni kezdett a földön. 7További faggatásukra fölegyenesedett és így szólt hozzájuk: „Aki bűn nélkül van közületek, az vesse rá az első követ!” 8Aztán újra lehajolt és tovább írt a földön. 9Ennek hallatára azok egymás után eltávoztak, kezdve az idősebbeken, úgyhogy Jézus egyedül maradt az előtte álló asszonnyal. 10Jézus akkor fölegyenesedett: „Asszony, szólt hozzá, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged?” 11„Senki, Uram!” – felelte. Mire Jézus így szólt: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!”

KNB SZIT STL BD RUF KG