Keresés a Bibliában

Jézus Jákob kútjánál.

4 1A farizeusok úgy értesültek, hogy Jézus több tanítványt szerez, és többet keresztel, mint János. 2Valójában Jézus maga nem keresztelt, hanem csak a tanítványai. 3Mikor az Úr ezt megtudta, elhagyta Júdeát és ismét Galileába tartott. 4Keresztül kellett mennie Szamarián. 5Útközben Szamaria egyik városába, Szikárba érkezett, közel ahhoz a földhöz, amit Jákob adott fiának, Józsefnek. 6Ott volt Jákob kútja. Jézus a megtett úttól fáradtan leült a kúthoz. Ez a hatodik órában történt.

Beszélgetés a szamariai asszonnyal.

7Odajött egy szamariai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus megkérte: „Adj innom.”

KNB SZIT STL BD RUF KG