Keresés a Bibliában

A főtanács határozata Jézus ellen.

45Sok zsidó jött akkor Máriához és Mártához. Látták, amit Jézus tett, és hittek benne. 46Némelyek azonban a farizeusokhoz mentek és hírül vitték nekik, amit Jézus cselekedett. 47A főpapok és farizeusok erre összehívták a főtanácsot és tanakodni kezdtek: „Mit tegyünk? Ez az ember nagyon sok csodát művel. 48Ha tovább tűrjük, mindnyájan hinni fognak benne, aztán jönnek a rómaiak és elpusztítják szentélyünket és népünket.” 49Egyikük, Kajafás, aki abban az évben főpap volt, közbeszólt: 50„Ti nem gondolkodtok. Nem értitek: jobb, hogy egy ember haljon meg a népért, mintsem, hogy az egész nép elpusztuljon.” 51Ezt azonban nem magától mondta, hanem mint főpap abban az évben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért. 52De nemcsak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszórt fiait összegyűjtse.

KNB SZIT STL BD RUF KG