Keresés a Bibliában

39„Vegyétek el a követ” – szólt Jézus. Márta, az elhunyt nővére megjegyezte: „Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.” 40Jézus így felelt: „Nem mondtam: ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét?” 41Elvették a követ. Jézus égre emelte tekintetét és így imádkozott: „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. 42Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló népért mondom, hogy higgyék: Te küldtél engem.” 43E szavak után hangos szóval kiáltott: „Lázár, jöjj ki!”

KNB SZIT STL BD RUF KG