Keresés a Bibliában

A kiválasztottak megjelölése.

7 1Ezután négy angyalt láttam, amint a föld négy sarkán állt és föltartóztatta a föld négy szelét, hogy ne fújjon a földön, sem a tengeren és semmiféle fán. 2Akkor láttam, hogy napkelet felől egy másik angyal száll föl, akinél az élő Isten pecsétje volt. Hangosan rákiáltott a négy angyalra, akinek az volt a dolga, hogy ártson a földnek és tengernek: 3„Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak, amíg meg nem jelöljük Isten szolgáinak homlokát!” 4Hallottam a megjelöltek számát is: száznegyvennégyezren voltak Izrael fiainak valamennyi törzséből: 5Júda törzséből tizenkétezer,
Rúben törzséből tizenkétezer,
Gád törzséből tizenkétezer, 6Áser törzséből tizenkétezer,
Neftali törzséből tizenkétezer,
Manasszesz törzséből tizenkétezer, 7Simeon törzséből tizenkétezer,
Lévi törzséből tizenkétezer,
Iszakár törzséből tizenkétezer, 8Zabulón törzséből tizenkétezer,
József törzséből tizenkétezer,
Benjamin törzséből tizenkétezer.

A szentek Isten színe előtt.

9Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni, minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből. Ott álltak a trón és a Bárány színe előtt, fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaágakkal. Nagy szóval kiáltották: 10„Üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a Báránynak!” 11Erre az angyalok mind körülfogták a trónt, a véneket és a négy élőlényt, arcra borultak a trón előtt és imádták Istent: 12„Amen! Áldás és dicsőség, bölcsesség, hála és tisztelet, hatalom és erő Istenünknek örökkön-örökké. Amen!” 13Ekkor az egyik vén azt kérdezte tőlem: „Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek és honnan jöttek?” 14„Te tudod Uram”, feleltem. Ő megmondta: „Ezek a nagy üldöztetésből jöttek és fehérre mosták ruhájukat a Bárány vérében. 15Ezért is állnak Isten trónja előtt és éjjel-nappal szolgálnak templomában. A trónon ülő közöttük lakik. 16Nem éheznek és nem szomjaznak többé, nap nem égeti őket, sem másfajta forróság. 17A Bárány, aki középen, a trónnál áll, legelteti és az élővizek forrásához tereli őket, Isten pedig letöröl szemükről minden könnyet.”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet