Keresés a Bibliában

Ábrahám példája.

6Ugyanúgy áll a dolog mint Ábrahámmal: „Hitt Istennek s ez megigazulására szolgált.”

KNB SZIT STL BD RUF KG