Keresés a Bibliában

Krisztus példája.

5Ugyanaz az érzés legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt. 6Ő, isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amihez föltétlenül ragaszkodjék, 7inkább szolgai alakot öltve kifosztotta önmagát és hasonló lett az emberekhez: 8külsejét tekintve olyan volt, mint egy ember. Megalázta magát és engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 9Ezért Isten fölmagasztalta és minden nevet fölülmúló nevet adott neki: 10Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, 11s minden nyelv hirdesse Isten, az Atya dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.

KNB SZIT STL BD RUF KG