Keresés a Bibliában

17Ki a rátermett erre? Mi nem tartozunk azok közé, akik nyerészkednek Isten igéjén, hanem őszintén, mintegy Istenből beszélünk, Isten színe előtt Krisztusban.

Az apostoli bátorság.

12Mivel tehát ilyen a reményünk, teljes nyíltsággal szólunk,

Az igazság hirdetése.

4 1Mivel Isten irgalmából ilyen szolgálatunk van, nem veszítjük el bátorságunkat. 2Elutasítjuk a gyalázatos alattomosságot, nem élünk álnokságban és nem hamisítjuk meg Isten igéjét, hanem nyíltan hirdetjük az igazságot és ezzel rábízzuk magunkat minden ember lelkiismeretére Isten előtt. 3Ha evangéliumunk mégis el van takarva, azok előtt van eltakarva, akik elvesznek. 4Ezeknek a hitetleneknek e világ istene elvakította értelmüket, hogy ne ragyogjon számukra a Krisztusnak, Isten képmásának dicsőségéről szóló evangélium világossága. 5Mi ugyanis nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, magunkat csak úgy, mint Jézus kedvéért szolgátokat.

KNB SZIT STL BD RUF KG