Keresés a Bibliában

1 1Én, a presbiter, a szeretett Gájusznak, akit igazán szeretek. 2Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek.

Gájusz vendégszeretete

3Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, minthogy te igazságban jársz. 4Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. 5Szeretett testvérem, hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért teszel, még az idegenekért is, 6akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt: jól teszed, ha ezeket az Istenhez méltóan engeded útnak, 7mert azért a névért indultak el, és semmit sem fogadtak el a pogányoktól. 8Nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket, hogy munkatársakká legyünk az igazságban.

Panasz Diotrefészre, Demetriosz dicsérete

9Írtam valamit a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki köztünk elsőségre vágyik, nem fogad el minket. 10Ezért tehát, ha megérkezem, emlékeztetni fogom azokra a dolgokra, amelyeket művel, amikor gonosz szavakkal rágalmaz minket, de nem elégszik meg ezzel, hanem maga sem fogadja be a testvéreket, azokat pedig, akik akarnák, úgyszintén megakadályozza ebben, és kiveti a gyülekezetből.

Címzés, üdvözlés

11Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta az Istent. 12Demetriosz mellett bizonyságot tesz mindenki, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudod, hogy a mi bizonyságtételünk igaz.

Befejezés, köszöntés

13Sok írnivalóm volna még számodra, de nem akarok neked tintával és tollal írni; 14remélem azonban, hogy hamarosan meglátlak, és személyesen fogunk beszélni. 15Békesség neked! Köszöntenek barátaid. Köszöntsd te is barátainkat név szerint.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,5 idegenekért: Az eredeti szó másik jelentése: vendégeként


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF