Keresés a Bibliában

Felszólítás a hűségre Isten iránt

95 1Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,
ujjongjunk szabadító Istenünknek.
2Járuljunk eléje magasztalással,
vigadjunk előtte zsoltárokkal.

3Mert nagy Isten az Úr,
hatalmas király ő minden istenen.
4Kezében vannak a föld mélységei,
s övé a hegyek csúcsa.
5Övé a tenger, ő alkotta meg,
s az ő keze formálta a szárazföldet.

6Jöjjetek, imádjuk, hajoljunk meg,
boruljunk térdre az Úr, a mi alkotónk előtt!
7Mert ő az Úr, a mi Istenünk,
mi pedig az ő legelőjének népe,
s kezének juhai vagyunk.

8Ma, ha szavát meghalljátok:
»Ne keményítsétek meg szíveteket,
9Mint Meribánál s Massza napján a pusztában,
hol atyáitok megkísértettek engem:
próbára tettek, bár látták műveimet.

10Negyven esztendeig undorodtam e nemzedéktől,
s azt mondtam: Tévelygő szívű nép ez.
11Nem ismerték útjaimat,
ezért haragomban megesküdtem:
Nem mennek be nyugalmamba!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF