Keresés a Bibliában

A gonoszok gőgje – az igazak bizodalma

52 1A karvezetőnek. Maszkíl Dávidtól,
2amikor az edomi Dóeg elment Saulhoz és hírül adta neki: »Dávid Ahimelek házába ment be.«

3Mit kérkedsz a gonoszsággal,
aki hatalmas vagy az igazságtalanságban?
4Álnokságot tervelsz egész nap,
nyelved, mint az éles borotva,
és gonoszságot művelsz.
5Jobban szereted a rosszat, mint a jót,
hazugságot szívesebben szólsz, mint igazat.
6Szeretsz minden ártó beszédet, te álnok nyelv!

7El is pusztít érte Isten végleg,
hajlékodból kiköltöztet téged és kigyomlál,
kitépi gyökeredet az élők földjéből.
8Félve látják majd ezt az igazak,
nevetnek rajta és ezt mondják:
9»Így jár az az ember,
aki nem Istent választotta segítőjének,
hanem gazdagsága sokaságában bízott,
és felfuvalkodott hiúságában.«

10Én azonban olyan vagyok,
mint a termékeny olajfa Isten házában,
bízom Isten irgalmában, mindörökkön örökké.
11Áldalak téged mindörökké, hogy így cselekszel;
remélek nevedben, mert jó vagy szentjeid színe előtt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF