Keresés a Bibliában

Isten dicsősége a viharban

29 1Zsoltár Dávidtól.
Adjatok az Úrnak, Istennek fiai,
adjatok az Úrnak dicsőséget és tiszteletet,
2adjatok dicsőséget az Úr nevének,
imádjátok az Urat szent ragyogásban!

3Az Úr hangja zeng a vizek fölött;
A fölséges Isten mennydörög,
ott van az Úr a nagy vizek fölött.
4Az Úr szava erősen zeng,
az Úr szava fenséges.

5Az Úr szava cédrusokat tördel,
a Libanon cédrusait összetöri az Úr.
6Szökell szavára mint a borjú,
a Libanon s a Szirjon, mint a fiatal bölény.

7Az Úr hangja tüzes lángokat szór,
8az Úr hangja megrendíti a pusztát,
megremegteti az Úr Kádes pusztáját.
9Az Úr hangja a szarvasünőket vajúdásba hozza,
a sűrűséget megritkítja,
s templomában mindenki így szól: Ó, mily dicső!
10Az Úr a vízár fölött trónol,
és az Úr trónol, mint király örökké.
11Az Úr hatalmat ad népének,
és békességgel áldja meg népét az Úr.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár