Keresés a Bibliában

18Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat, 19Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF