Keresés a Bibliában

18„Az Úrnak Lelke van énrajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, 19és hirdessem az Úr kedves esztendejét.”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

4,18 azért küldött el: Egyes kéziratok hozzáteszik: hogy meggyógyítsam a töredelmes szívűeket


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF