Keresés a Bibliában

56Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. 57Amint engem küldött az élő Atya, és én az Atya által élek, úgy aki engem eszik, az is általam él. 58Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá. Nem olyan, mint amit az atyák ettek és meghaltak; aki ezt a kenyeret eszi, örökké élni fog.« 59Ezeket mondta Kafarnaumban, amikor a zsinagógában tanított.
60Amikor ezt meghallották, a tanítványai közül sokan azt mondták: »Kemény beszéd ez! Ki hallgathatja ezt?« 61Jézus tudta magában, hogy tanítványai emiatt zúgolódnak, ezért azt mondta nekik: »Megbotránkoztat ez titeket? 62Hát ha majd látjátok az Emberfiát fölmenni oda, ahol azelőtt volt? 63A Lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Az igék, amelyeket én mondtam nektek, Lélek és élet. 64De vannak közületek egyesek, akik nem hisznek.« Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és hogy ki fogja őt elárulni. 65Majd hozzátette: »Ezért mondtam nektek: Senki nem jöhet hozzám, hacsak az Atya meg nem adja neki.«
66Ettől fogva a tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és már nem jártak vele. 67Jézus azért így szólt a tizenkettőhöz: »Talán ti is el akartok menni?« 68Simon Péter azt felelte: »Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi a tieid. 69Mi hittünk, és megismertük, hogy te vagy az Isten Szentje.«

KNB SZIT STL BD RUF KG