Keresés a Bibliában

68 1A karmesternek: Dávid zsoltáréneke. 2Fölkel az Isten! Szétszóródnak ellenségei, elfutnak előle gyűlölői. 3Ahogyan a füst eloszlik, ha ráfújnak, ahogyan a viasz megolvad a tűztől, úgy pusztulnak el a bűnösök az Isten színe előtt. 4De az igazak örülnek, vigadnak; Isten színe előtt vígan örvendeznek. 5Énekeljetek Istennek, zengjetek nevének! Készítsetek utat a pusztában száguldónak! ÚR az ő neve, vigadjatok színe előtt! 6Árváknak atyja, özvegyek védője az Isten, szent hajlékában. 7Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre, csak a lázadók maradnak sivár helyen. 8Ó, Isten, amikor elindultál néped előtt, amikor vonultál a sivatagban, (Szela) 9rengett a föld, csepegett az ég is Isten színe előtt, még a Sínai is, az Istennek, Izráel Istenének színe előtt. 10Bőven adtál esőt örökségedre, ó Isten, és a fáradtat megerősítetted. 11Ott lakik nyájad, és jóvoltodból gondoskodsz a nyomorultról, Istenem! 20Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk. (Szela.) 21Isten a mi szabadító Istenünk, az ÚR, a mi Urunk kihoz a halálból is.

KNB SZIT STL BD RUF KG