Keresés a Bibliában

16„A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. 17Bizony, mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amit láttok, de nem látták, és hallani, amit hallotok, de nem hallották.”

KNB SZIT STL BD RUF KG