Keresés a Bibliában

16Boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. 17Bizony, mondom nektek, hogy sok próféta és igaz vágyott arra, hogy lássa, amit ti láttok, de nem látta meg, és hallja, amit ti hallotok, de nem hallotta meg.

KNB SZIT STL BD RUF KG