Keresés a Bibliában

40A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták: „Valóban ez a próféta.” 41Mások így szóltak: „A Krisztus ez.” Többen pedig ezt mondták rá: „Csak nem Galileából jön el a Krisztus? 42Nem az Írás mondta-e, hogy Dávid magvából és Betlehemből, abból a faluból, ahol Dávid élt, jön el a Krisztus?” 43Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban: 44némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét. 45A szolgák ekkor visszamentek a főpapokhoz és farizeusokhoz, akik ezt kérdezték tőlük: „Miért nem hoztátok ide?” 46A szolgák így feleltek: „Ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő.” 47A farizeusok ezt mondták nekik: „Titeket is megtévesztett? 48Vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitt-e benne valaki? 49De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott!” 50Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála, és közülük való volt, így szólt hozzájuk: 51„Elítéli-e az embert a mi törvényünk, míg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett?” 52Azok pedig így válaszoltak neki: „Talán te is galileai vagy? Nézz utána és lásd be, hogy Galileából nem támad próféta.” ( 53Ezután mindenki hazament.

KNB SZIT STL BD RUF KG