Keresés a Bibliában

20Noé, a földműves, szőlőt kezdett telepíteni. 21Amikor bort ivott, megrészegült, és meztelenül feküdt sátrában. 22Kám, Kánaán atyja látta apja meztelenségét, és elmondta két testvérének. 23Akkor Szem és Jáfet fogták a felöltőt, mindketten a vállukra terítették, háttal bementek és betakarták apjuk meztelenségét. Arcukat elfordították, így nem látták apjuk meztelenségét. 24Amikor Noé fölébredt részegségéből és megtudta, mit tett vele legkisebb fia, 25így szólt: „Legyen átok Kánaánon, legyen a legkisebb szolga testvérei között.” 26Azután ezt mondta: „Áldott legyen az Úr, Szem Istene és Kánaán legyen a szolgája. 27Isten adjon tág teret Jáfetnek, lakjék Szem sátraiban, és Kánaán legyen a szolgája.” 28Noé a vízözön után még 350 évig élt. 29Noé egész életkora 950 esztendőt tett ki, akkor halt meg.

KNB SZIT STL BD RUF KG